Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic (KO2011 ARINKA)
Programme funding: 1 528 207      Total budget: 1 698 008
Duration: 15.10.2018 – 31.10.2021
Call for proposal: 2nd call for proposal 
Type of the project: Standard Project 
Priority axis: 2. Fluent mobility of people, goods and knowledge 
Thematic objective: 7. Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems 

Järnvägen har en central roll i Kolarctic regionen så att malm, timmer, gods och passagerare kan transporteras både inom och utanför regionen. I Europa och den Kolarktiska regionen finns det en ökande efterfrågan på järnvägstransport. Järnvägen måste utnyttjas bättre genom tyngre, längre och snabbare tåg och flera tågavgångar. Det innebär att järnvägsinfrastrukturen måste vara tillräckligt dimensionerad så att människor och varor levereras i tid, året runt.

Stora delar av Kolarctic programmet (som inkluderar Nordkalotten och Nordvästra Ryssland) ligger i Arktis och Arktis klimatzon. Hela området präglas av stora, obebodda sträckor av vildmark och orörd natur. Det mesta av området ligger i den boreala barzonen och med tundra i norra delen av regionen. De olika länderna i regionen har gemensamt att järnvägarna ofta byggs i isolerade områden, långt från befolkning och vägförbindelser. I dessa område har man ett krävande klimat, särskilt på vintern, med låga temperaturer, permafrost, snö och is, starka vindar/snö och många månader av mörker. Det innebär att järnvägsverksamheten är mycket utmanande, och det utsätter både tågföretag, järnvägsinfrastrukturen och de personer som ska driva och underhålla spåret för stora utmaningar.

De järnvägar i Kolarctic regionen, som inkluderer banerna på Nordkalotten och Nordvästra Ryssland, byggdes i slutet av 1800-talet. Trots att spåren har uppgraderats genom åren består stora delar av banornas underbyggnad från tiden då spåren byggdes. Det finns därför en otillbörlig matchning mellan befintlig infrastruktur och den förväntade ökningen av trafiken på banan. Ökad last på spåret innebär också större slitage, vilket i sin tur innebär mer frekventa fel och ett mer omfattande underhåll. Förbättrad tillgänglighet och punktlighet kommer också att kräva övervakningssystem så att fel och slitage kan upptäckas tidigare och att underhåll och reparationer kan utföras vid rätt tidpunkt och på det mest kostnadseffektiva sättet.

Projeket Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic (ARINKA) är etablerat som ett Kolarctic CBC 2014-20 projekt med partners från både universitet/ institut och järnvägsbolag i Norge, Sverige, Finland och Nordvästra Ryssland. Projektet syftar till att utbyta järnvägsteknik kännedom, lösningar och bästa underhålls strategier med målet att göra järnvägen i Kolarctic regionen tillförlitligare genom robusta järnvägsinfrastrukturlösningar, mer kostnadseffektivt underhåll och järnvägsövervakning med avancerade övervaknings- och sensorteknik.

Projektet är indelat i följande fem arbetspaket:

 • WP 1 – Management & Coordination
 • WP 2 – Competence building and cross border experience transfer
 • WP 3 – Railway Infrastruture (Track components & Sub structure)
 • WP 4 – Railway operations, maintenance and repair practices
 • WP 5 – Railway monitoring and sensor technology

Projektet består av en mycket kompetent projektgrupp med partners som har kompletterande kunskaper inom de mest relevanta järnvägstekniska disciplinerna. Projektet leds av Northern Research Institue Narvik (Norut Narvik). Andra projektpartner är:

 • Federal State Budget Educational Institute for Higher Educational “Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PGUPS)”, St. Petersburg, Ryssland
 • Luleå University of Technology (LTU), Luleå, Sverige
 • Kola Science Center of the Russian Academy of Scienses, Apatity, Ryssland
 • Lapland University of Applied Sciences (LUAS), Kemi, Finland
 • Bane NOR, Region Nord, Narvik, Norge
 • Finnish Transportation Infrastructure Agency (FTIA – VÄYLÄ), Finland
 • Trafikverket, Luleå, Sverige
 • October Railway – Brach of Joint Stock Company “Russian Railways”, Ryssland

ARINKA projektet har en löptid på 36 månader, som börjar den 15 oktober 2018 och kommer att slutföras i slutet av oktober 2021. Projektet finansieras genom Kolarctic CBC 2014-2020 Program som stöder samarbete mellan Nordkalotten och Nordvästra Ryssland. Projektet finansieras delvis av Nordlands läns kommun och Nordbottens region.