Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic (KO2011 ARINKA)
Programme funding: 1 528 207      Total budget: 1 698 008 
Duration: 15.10.2018 – 31.10.2021 
Call for proposal: 2nd call for proposal 
Type of the project: Standard Project 
Priority axis: 2. Fluent mobility of people, goods and knowledge 
Thematic objective: 7. Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems 

Rautatieliikenteellä on keskeinen rooli Kolarctic-alueella ja se mahdollistaa malmin, puun, tavaroiden ja matkustajien tehokkaan kuljetuksen alueella ja sen ulkopuolella. Euroopassa ja Kolarctic-alueella rautatieliikenteen palveluiden kysyntä on kasvanut ennen kaikkea raskaampien, pidempien, nopeampien ja tiheämmin liikkuvien junien suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että rautatieinfrastruktuuri on suunniteltava niin, että ihmiset ja tavarat liikkuvat aikataulunmukaisesti ympäri vuoden.

Suuri osa Kolarctic-ohjelman alueesta sijaitsee arktisilla ilmastovyöhykkeillä. Koko alueelle on ominaista suuret asuttamattomat erämaat ja koskematon luonto, josta suurin osa on havumetsäaluetta sekä pohjoisessa tundraa. Kolarctic -maissa yhteisinä piirteinä on se, että rautatiet on rakennettu erämaan kaltaisille alueille, kauas asutuksesta ja tiestöistä. Lisäksi kyseisillä alueilla on erittäin haastavat ilmasto-olosuhteet alhaisine lämpötiloineen, voimakkaine tuulineen, suurine lumikuormineen ja ikuisine routineen, joiden lisäksi haastetta kasvattaa kaamosaikana vallitseva valottomuus. Edellä mainitusta johtuen niin junaliikenne operaattorit, varsinainen infrastruktuuri ja edellisten parissa työskentelevät kunnossapitäjät joutuvat toimimaan todella haasteellisissa olosuhteissa.

Kolarctic-alueen rautatiet, mukaan lukien Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän radat, rakennettiin 1800-luvun lopulla. Vaikka rautateitä on paranneltu vuosien varrella, suurin osa kyseisten ratojen rakenteista koostuu rakennusvaiheen elementeistä. Näin ollen olemassa olevan infrastruktuurin ja rautatieliikenteen odotettavissa olevan kasvun välillä on ristiriita. Kiskoille kohdistuva ja ajan hengen mukaisesti kasvava kuormitus on nopeuttanut kulumista johtaen toistuvien ongelmien määrän kasvuun ja laajempaan huoltovaatimus tarpeeseen. Lisääntynyt käyttöaika ja toiminnan täsmällisyys edellyttävät myös seurantajärjestelmien käytön lisäämistä, jotta virheet voidaan havaita aikaisemmin sekä, että huolto ja korjaukset voidaan tehdä oikeaan aikaan ja kustannustehokkaammin.

ARINKA projektissa (Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic) pyritään kehittämään arktisen alueen rautatieinfrastruktuuria rajat ylittävällä tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä Kolarctic-alueen eri maiden osapuolten kesken. Hankkeen tavoitteena on siirtää teknistä osaamista ja parhaita käytänteitä osapuolten välillä, jotta alueen rautatieinfrastruktuuri olisi luotettavampi, huolto- ja korjaustoiminnot kustannustehokkaampia sekä rautatieinfrastruktuuri kokonaisuudessaan kehittyneenpien anturiteknologisten ratkaisujen seurannassa.

Hanke on jaettu seuraaviin viiteen työpakettiin:

 • WP 1 – Management & Coordination
 • WP 2 – Competence building and cross-border experience transfer
 • WP 3 – Railway Infrastructure (Track components & Sub structure)
 • WP 4 – Railway operations, maintenance and repair practices
 • WP 5 – Railway monitoring and sensoring technology

Projektiryhmä koostuu asiantuntevista kumppaneista, joilla on toisiaan täydentävää osaamista tärkeimmistä rautateiden teknisistä osatekijöistä. Hanketta johtaa Northern Research Institute Narvik (Norut Narvik). Muut hankekumppanit ovat:

 • Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PGUPS), St. Petersburg, Russia
 • Luleå University of Technology (LTU), Luleå, Sverige
 • Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences (KSC), Apatity, Russia
 • Lapland University of Applied Sciences (LUAS), Kemi, Finland
 • Bane NOR, Narvik, Norway
 • Finnish Transportation Infrastructure Agency (FTIA – VÄYLÄ), Finland
 • Trafikverket, Luleå, Sverige
 • October Railway, Russia

ARINKA-hankkeen kesto on 36 kuukautta, 15.10. 2018 – 31.10.2021. Hanke rahoitetaan Kolarctic CBC 2014 – 2020 -ohjelmasta, joka tukee pohjoisen yhteistyön tukemista Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän välillä. Hanketta rahoittavat osittain myös Nordlandin- ja Norrbottenin -läänit.